Ліцей. с.Павлівка

Калинівської міської ради Вінницької області

Ліцей. с.Павлівка Калинівської міської ради Вінницької області

Зовнішнє незалежне оцінювання

СКЛАДНИКИ НАЦІОНАЛЬНОГО

МУЛЬТИПРЕДМЕТНОГО ТЕСТУ:

УКРАЇНСЬКА МОВА

У межах вступної кампанії 2022 року передбачено проведення національного мультипредметного тестування (НМТ), яке проводитимуть у комп’ютерному форматі.  Це випробування міститиме три блоки завдань:

  • з української мови, з математики та з історії України. 
    У цій публікації ми повідомимо про зміст, структуру й оцінювання блоку НМТ з української мови. Упродовж наступних двох тижнів підготуємо такі ж  матеріали про блоки з математики та історії України, а вже наприкінці квітня ви зможете ознайомитися з демонстраційним варіантом НМТ.

    Яким буде зміст завдань блоку НМТ з української мови?

Зміст завдань блоку НМТ з української мови буде відповідати чинній програмі ЗНО з української мови. Зверніть увагу, що у відповідній програмі вас має цікавити лише та частина, що стосується української мови. Ця частина охоплює всі мовні теми, вивчення яких передбачено в шкільному курсі української мови, а саме теми: 

  • «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»;

    «Лексикологія. Фразеологія»;

    «Будова слова. Словотвір»;

    «Морфологія»;

    «Синтаксис»;

    «Стилістика»;

    «Розвиток мовлення».

    Питома вага до того чи того розділу мовознавства в змісті блоку НМТ з української мови загалом відповідає тому, що характеризує зміст тестів ЗНО з української мови. Щоправда, розділам «Стилістика» та «Розвиток мовлення» приділено дещо менше уваги з огляду на комп’ютерний формат тестування, який, зокрема, унеможливлює використання завдань на надання письмової розгорнутої чи короткої відповідей.

Яка структура блоку НМТ з української мови?

Усього в блоці НМТ з української мови буде 20 завдань, з-поміж яких: 

  • 15 завдань з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох або п’яти варіантів;

    5 завдань на встановлення відповідності (потрібно встановити по 4 «логічні пари»). 

    Зверніть увагу, що в блоці НМТ з української мови не буде завдань, які передбачають надання письмової розгорнутої чи короткої відповідей, як не буде й завдань з української літератури. 

Як будуть оцінювати завдання блоку НМТ з української мови?

Завдання з української мови буде оцінено відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО. Тобто по 1 тестовому балу буде нараховано за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді та по 1 тестовому балу за кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності. Отже, за виконання завдань блоку НМТ з української мови можна отримати від  0 до 35 балів.

Свій результат (тобто кількість набраних балів за правильно виконані завдання) ви знатимете після виконання блоків НМТ. Пізніше результат кожного блоку буде також переведено в шкалу 100-200 балів. Для отримання результату за шкалою 100-200 достатньо буде набрати хоча б один тестовий бал. 

Як підготуватися до виконання завдань блоку НМТ з української мови? 

Передусім, безперечно, варто продовжувати ретельно працювати над шкільною програмою з української мови, відвідуючи онлайн або офлайн уроки, які проводять ваші вчителі, або уроки Всеукраїнської школи онлайн. А для самостійного тренування доречно використовувати: 

Пробне ЗНО-2021(відео №2відео №3); Підготовка до ЗНО-2021;

  • тести минулих років, розміщені в розділі «Підготовка. Тести минулих років», де обирайте закладки «Українська мова і література» та «Українська мова»;
  • відеороз’яснення до завдань ЗНО минулих років: Пробне ЗНО-2020;
  • короткі тематичні тести в  онлайн-тестувальнику з української мови на сайті Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;
  • інші ресурси, які допоможуть повторити мовні теми, а також призвичаїтися до роботи в середовищі онлайн-тестувальників.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  План заходів

 

 загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Павлівка

 щодо покращення результатів  ЗНО 2022

 

Заходи

Термін виконання

Очікувані результати

1

Проаналізувати результати ЗНО 2019 року, розглянути їх на педагогічній раді. Розробити заходи щодо покращення результатів ЗНО

До 02.11.2021

Ознайомлення вчителів предметників із результатами ЗНО – 2021 р.

2

Розробити методичні рекомендації, практичні матеріали щодо підготовки учнів до ЗНО; анкету учня - випускника

Листопад-грудень

Покращення підготовки учнів до ЗНО 2022

3

Забезпечити підготовку учнів до ЗНО на різних етапах уроку (під час вивчення нового матеріалу, під час перевірки знань (тестові завдання різної форми для поетапного контролю, тематичні підсумкові тестові завдання); для закріплення нового матеріалу (індивідуальні й групові тестові вправи); як домашнє завдання та в позаурочний час (проведення індивідуально-групових занять для підготовки учнів до ЗНО.

постійно

Підготовка  учнів до ЗНО на різних етапах уроків

4

Проводити тренувальне тестування за програмою та регламентом ЗНО у школі.

Під час канікул

Ознайомлення учнів з порядком проведення ЗНО

5

Здійснювати соціально-психологічний супровід підготовки випускників до ЗНО

Протягом року

Моральна та психологічна готовність учнів до участі в ЗНО 2022

6

Проведення майстер-класів з використанням на уроках інноваційних технологій навчання в підготовці учнів до ЗНО 2022:

- Проведення засідання педагогічної ради на тему: "Про вдосконалення сучасного уроку на основі інновацйних методів іта прийомів

    

 

 жовтень 

 

 

28.10.2021

 

 

Поширення досвіду роботи вчителів з підготовки учнів до ЗНО

7

Провести визначення показників якості навчання у  9-х, 10-му, 11-х  класах з математики, української мови, історії. Результати розглянути на нараді при директорові

Грудень 2021

Квітень 2022

Перевірка рівня навчальних досягнень учнів

8

Вжити дієвих заходів щодо організації участі 11-х класу у пробному ЗНО

Березень 2022

Ознайомлення учнів з порядком проведення ЗНО

9

Врахувати результативність участі випускників у ЗНО під час атестації вчителів

Під час атестації

Підвищення категорії вчителів які атестуються

10

Запровадити введення у контрольні та самостійні роботи завдань у тестовій формі з тестів ЗНО минулих років

З 01.11.2021

Ознайомлення із зразками тестів ЗНО

11

Сформувати шкільну базу даних інтернет-тестів для роботи з тестовими завданнями та ознайомити з нею вчителів-предметників й учнів 5-11 класів

До 20.11.2021

Формування вмінь і навичок учнів роботи з тестовими завданнями

12

Опрацювати з випускниками та їх батьками регламент роботи пунктів  і процедуру проведення ЗНО

До 15.02.2022, 15.05.2022

Ознайомлення учнів, батьків з порядком проведення ЗНО

13

Оформити тематичні стенди «ЗНО-2022»

До 25.01.2022

Ознайомлення з розкладом проведення ЗНО 2022