Ліцей. с.Павлівка

Калинівської міської ради Вінницької області

Ліцей. с.Павлівка Калинівської міської ради Вінницької області

Урок математики"Властивості множення раціональних чисел" вч. Г.І.Гунько

Тема: Властивості множення раціональних чисел

Мета: Повторити властивості множення натуральних чисел, розширити їх на множення раціональних чисел і вдосконалити вміння виконувати множення раціональних чисел (використовуючи переставну, сполучну та властивості 0 та 1 при множенні).

Розвивати в учнів пізнавальний інтерес, логічне мислення, пам’ять, увагу, здібності самостійної діяльності.

Виховувати в учнів культуру математичної мови, культуру математичних записів, позитивне ставлення до навчання, упевненість у своїх силах.

Хід уроку

І. Організаційний етап

«Покажи мені – і я запам’ятаю,

Дай мені діяти самому – і я навчуся…»

(Китайська мудрість)

Кожен з вас приготувався

На перерві постарався.

Сіли рівно, повернулись,

Одне одному всміхнулись

Настрій на урок взяли

Працювати почали.

Зробимо в науку крок

Розпочнемо вже урок.

Відкрийте зошити, запишіть число, класна робота. Я рада вас вітати на нашому уроці.

Слово УРОК …таке звичне для нас, але дуже вагоме. Скільки слів можна утворити з його літер. Усі ці слова потрібні нам будуть для спішної роботи на уроці. Отже, складемо словничок слів.

У – успіх, увага, усмішка

Р – радість, робота

О – обдарованість, організованість

К – кмітливість, колективізм.

Сподіваюсь, що на уроці на вас чекає успіх. Тому я бажаю вам натхнення, успіху, плідної праці. І ви теж посміхніться один одному і побажайте удачі.

ІІ. Формування мети і завдань уроку

Діти, над якою темою ми з вами працювали на попередньому уроці, звісно «Множення раціональних чисел»

ІІІ. Перевірка домашнього завдання

Черговий учень на закритій частині дошки, перед уроком, записує відповіді до домашніх завдань. Всі учні перевіряють у своїх зошитах правильність виконання завдань, якщо відповідь правильна ставлять «+», а якщо неправильна – «–».

IV. Актуалізація опорних знань

Пропоную вам виконати завдання:

1.     «Продовж речення»

1       Якщо помножити два числа з різними знаками, то добуток буде число… (від’ємне)

2       Якими можуть бути два числа, щоб їх добуток був додатнім? (або додатні або від’ємні)

2.     Заповнити таблицю (поставити потрібний знак)

а

+

+

 

в

 

+

 

ав

 

+

 

+

 

3.     Чи правильна відповідь (письмово):

 

 

 

 

Гра «Вірю не вірю»

Якщо твердження вірне то учні плещуть у долоні, а якщо ні, то – сидять тихо.

1.          Чи вірите ви, що число -7 менше за -17?

2.          Чи вірите ви, що число -21 – натуральне?

3.          Чи вірите ви, що ?

4.          Чи вірите ви, що сума від’ємних чисел завжди від’ємна?

5.          Чи вірите ви, що добуток від’ємних чисел завжди від’ємний?

 

Робота в групах

Клас ділиться на три команди, і кожна команда виконує завдання у якому потрібно в пусту клітинку записати результат попередньої дії

Ланцюжок (письмово)

1.                 

           
     

 

 

2.                 

           
     

 

 

3.                

V. Мотивація навчальної діяльності

Обчисліть значення виразів:

1.

  

  

  

2. Які числа треба поставити замість ☼, щоб рівність була правильна

3. А, чи не можна застосувати закони множення для раціональних чисел:

Які закони ми тут використали?.

Записуємо тему уроку: «Властивості множення раціональних чисел»

VІ. Пояснення нового матеріалу

Властивості множення раціональних чисел

(Перегляд презентації)

1.

2.  – переставний закон множення

  

3. Знак добутку залежить від кількості від’ємних множників?

А) якщо їх парне число, то знак добутку «+»;

Б) якщо їх непарне число, то знак добутку «–»;

4. Якщо змінити знак одного з множників, то добуток зміниться на протилежний.

Усні вправи (Слайди)

Письмові вправи

1.

а)

б)

в)

г)

д)

е)

 

2.

а)

б)

в)

г)

 

3. Перемножте всі цілі числа від -1 до -5 включно. Чи буде добуток більший від 100?

 

4. Розв’язати рівняння

а)

б)

в)

VIІ. Підсумок уроку

У чарівну шапку мудрої Сови були вкладені карточки із завданнями на застосування властивостей множення раціональних чисел. Кожен учень по черзі дістає завдання і пояснює його

VІIІ. Виставлення оцінок

IХ. Домашнє завдання

 

    ;